Grafisk fremstilling av hvor mye vann som brukes i produksjonen av et kilo av ulike matvarer. Storfe troner på toppen, epler på bunnen.
Naturvitenskap

Det usynlige vannet

Hva om jeg forteller deg at du spiser tusenvis av liter med vann om dagen? Infografikkens verden gjør det usynlige vannet synlig.

 

Grafisk fremstilling av hvor mye vann som brukes i produksjonen av et kilo av ulike matvarer. Storfe troner på toppen, epler på bunnen.
Fakta, diagrammer og bilder: Angela Morelli bruker vitenskapens virkemidler for å fortelle viktige historier.

 

Av Elise Matilde Lund

Infografikk: Angela Morelli

 

Vi læres opp til å skru av krana når vi pusser tennene. Men det er vannet som brukes til å produsere mat, vi virkelig bør vie vår oppmerksomhet. Det usynlige vannet er alle vannmasser vi bruker hver eneste dag uten at vi ser det. Infografikeren Angela Morelli har gjør det usynlige synlig, og visualiserer vitenskapelige data om vann og matproduksjon slik at vi alle kan forstå sammenhengenes kompleksitet.

 

Det begynte med en masteroppgave2014-06-morelli-grafikk-04

Den visuelle grafikeren Angela Morelli ble for flere år tilbake oppslukt av to ting: måten vi forbruker vann og påvirkningskraften til grafisk design. Med forståelse, kunnskap og estetikk som faglig utgangspunkt gjorde hun seg selv til ambassadør for det usynlige vannet. Det hele begynte med en masteroppgave. Morellis første store, selv-initierte prosjekt knyttet til vann, var «The Global Water Footprint of Humanity». Avgangsavhandlingen i studiet Information Design ble avlagt ved Central Saint Martins College i London. Masteroppgaven ble lagt merke til, og Morelli ble invitert til å holde foredrag på internasjonale konferanser om design og kommunikasjon. Fakta, diagrammer og bilder: Morelli bruker vitenskapens virkemidler for å fortelle viktige historier.

 

Visuell vannfortelling

Med Virtual Water har Morelli videreutviklet sitt eget prosjekt. Hun bruker den visuelle internettplattformen som en scene – et rom der ord og bilder danser synkront for å veilede publikum gjennom en reise. På reisen lærer vi om virtuelt vann, altså hvor mye vann det kreves å produsere en bestemt vare. Vannmengdene som blir brukt under produksjonen av varer glemmes ofte av oss forbrukere, og Morelli visualiserer dette gjennom kjente bilder av husvask, personlig hygiene og ikke minst innholdet i kjøleskapet. Vi får presentert forskningen på våre skjulte vannspor på en direkte måte, strippet for språklig krimskrams og utilgjengelige forklaringsmodeller.

 

Eksempelets makt

Industrialisert produksjon av en slakteku krever flere tusen kilo grovfôr til kua. Produksjonen av alt dette grovfôret krever igjen 3.060.000 liter vann. I tillegg kommer alle nødvendige vannressurser til husdyrsbygning, slakteprosess og ikke minst rent drikkevann til kua. Den infografiske vannfortellingen visualiserer hvordan prosessen som kreves for å bringe frem 200 kilo kjøtt krever en vegg av vannflasker som er 40 meter høy og åtte meter bred.

 

Svaret ligger i handlekurven

Hvor mye vann spiser vi? Svaret ligger i valget av råvarer vi kjøper og spiser hver dag. Morelli viser oss hvordan kaffe og epler ligger i hver sin ende av skalaen over hvor mye virtuelt vann som går med i produksjonen. I Virtual Water snakker de blå, bildebaserte grafene til oss. Det usynlige vannet blir synlig mens vi skroller oss nedover den digitale scenen. I en infografikers verden er forskningen full av farger og fine grafer.

 

Elise Matilde Lund (f. 1987) er naturvitenskapsredaktør i Argument. Hun har mastergrad i museologi og har fordypet seg i formidling av naturfag.

2014-06-morelli-grafikk-06

2014-06-morelli-grafikk-02