2014-06-religioner.no-Markuskirken.oslo_.2014.foto_.hansolavarnesen

Markuskirken på St. Hanshaugen er av tidligere sogneprest Anne Borgen foreslått som bydelsrestaurant. Dette har man foreløpig ikke lov til, da kirken er listeført som verneverdig kulturminne. Markus menighet holdt sin siste gudstjeneste her 25. august 2013. (Foto: Hans Olav Arnesen)

Foto av fasaden på Markus kirke, St. Hanshaugen, Oslo.

Foto av fasaden på Markus kirke, St. Hanshaugen, Oslo. Foto: Hans Olav Arnesen

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *