2014-06-religioner.no-Seremonirom.bjornmolstad-HEF

Det er forskjell på hvor godt kirkebygg egner seg som allmenne utleielokaler. Bildet til venstre viser Hamar gravkapell, med et umiskjennelig kristelig preg. Bildet til høyre viser Bodin seremonirom i Bodø, som framstår mye mer som et livssynsnøytralt rom. (Fotografier: Bjørn Molstad / Human-Etisk Forbund.)

Fotografier av (t.v.) Hamar gravkapell og Bodin seremonirom.

Fotografier av (t.v.) Hamar gravkapell og Bodin seremonirom. Fotografier: Bjørn Molstad / Human-Etisk Forbund.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *