2014-06-religioner.no-Vinjar-Tufte.-rådgiver-gravferd-HEF.oslo_.2014.foto_.hansolavarnesen.HOYKANT

Vinjar Tufte er Seniorrådgiver for gravferd i Human-Etisk Forbund, og er opptatt av at utgåtte kirkebygg som leies ut til humanistiske begravelser, gis et livssynsnøytralt preg. (Foto: Hans Olav Arnesen.)

Portrettfotografi av Vinjar Tufte i Human-Etisk Forbund.

Portrettfotografi av Vinjar Tufte i Human-Etisk Forbund. Foto: Hans Olav Arnesen.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *