2014-07-02-François_Riss_Lullaby

Vuggesang er er universelt fenomen, med globale fellestrekk som peker mot et evolusjonært opphav. Men forskere strides om hva som er musikkens funksjon. (François Nicholas Riss: “Berceuse”.)

Maleriet "Berceuse" av François Nicholas Riss.

Maleriet “Berceuse” av François Nicholas Riss.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *