atomgutt

(Illustrasjon: Sigrid Kristiansen)

Tegning av en liten gutt som leker med to molekyler.

Tegning av en liten gutt som leker med molekyler. Tegnet av Sigrid Kristiansen.

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *