Tema

Rev i fåreklær

Med humor og list har Louis Theroux klart å avmystifisere de mest ekstreme miljøene i det moderne USA.

Skrevet av Andrea Othilie Rognan

Louis Theroux har levd blant fundamentalistiske kristne som demonstrerer mot homofili i begravelser, dømte pedofile i og utenfor fengsel, flere ny-nazistiske grupperinger og selv gjennomgått plastisk kirurgi i opplysningens navn. I dokumentarene kan vi se oss selv i ritualene som oppstår når vi blir kjent med noen for første gang. Theroux tilnærmer seg folk med varsomhet, nysgjerrighet og høflighet. Noen vil si stilen er som en form for filosofisk dialog, sokratisk aporia eller det å fremstå naiv. I stedet for å komme med heftige motargumenter kommer han i stedet med naive spørsmål og lar intervjuobjektet falle for sine egne absurditeter og selvmotsigelser.

Theroux avmystifiserer det ekstreme i samfunnet og tvinger seeren til å se det som noe menneskelig.

Absurde, ekstreme og tabubelagte temaer er lett å gjøre narr av. Men Theroux balanserer dette på et hårsbredd, og klarer å kombinere humor med genuine og ektefølte møter. Det er vanskelig å tenke seg at noe annet ville fungert i disse ekstreme situasjonene, men likevel er det få før eller etter som har gjort det like effektfullt som Theroux. Den naive personen på tv-skjermen og den strategiske og kalkulerende journalisten som trengs for å komme dit gjør BBC programlederen til en rev i fåreklær.

Britisk hobbydiplomat i statene

Theroux gikk fra å skrive til å være foran kamera i Michael Moores TV Nation. Selv om han ble skolert på Moores produksjonssett har ikke Theroux tatt til seg den barduse tonen til læremesteren. Der Moore stormer bygninger og roper i megafoner er Theroux en velkommen husgjest med et lunt lynne. Moore skapte konflikt både på lerretet og hos sitt publikum. Han tok gjerne kameraene med seg i kampen om å få menn med makt til å snakke og viste hvordan han ble avvist igjen og igjen.

Ekstreme holdninger blir ikke vist gjennom svulstig symbolikk, men i de små samtalene.

Amerikaneren og frihetskjemperen Moore ville avsløre intervjuobjektene ved å vise sin egen kamp. Den britiske læregutten og hobbydiplomaten Theroux er listigere enn som så og lar intervjuobjektene gjøre jobben for ham. Vi får aldri se en mann som kjemper mot makta, men en som tar den vonde praten med de som lever i periferien av storsamfunnet. Med serien Louis Theroux’s Weird Weekends og dokumentarfilmene om USA har Theroux og BBC har gjort det nesten umulige. De har fått tilgang bak lukkede dører i ekstreme miljøer der få journalister tør eller vil nærme seg og sender programlederen inn i en totalt udramatisk hverdag hos menneskene vi møter. Ekstreme holdninger blir ikke vist gjennom svulstig symbolikk, men i de små samtalene. De avmystifiserer det ekstreme og vanskelige som eksisterer i samfunnet og tvinger seeren til å se på det som noe menneskelig. Det er dette som gjør Theroux til en av de mest banebrytende journalistene vi har i dag.

Andrea Othilie Rognan tar en master i retorikk og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, er utdannet medieviter og redaktør i Argument.