Artikler - Naturvitenskap

Utgavens organisme: Noctiluca Scintillans

Tekst: Carina Marie Rose | Foto: Wikimedia Commons
Noctiluca Scintillans er en alge. Det er en liten organisme, men stor tatt i betraktning at den er encellet. Den er en dinoflagellat, som er alger som vanligvis kan svømme rundt ved hjelp av en flagell som vifter bak dem som en svømmehale. N. Scintillans skiller seg derimot ut her, fordi den heller har en slimtråd fra flagellen som den bruker til å fange mat med, og den kan derfor ikke svømme i det hele tatt. Slimtråden brukes til å fange både alger, bakterier og små rogn som de spiser ved å brette seg selv rundt byttet og spise dem hele, kalt phagocytose.
N. Scintillans er i seg selv ufarlige, men hvis de har spist mye mat som inneholder amoniakk så kan de få så mye amoniakk i seg at de blir giftige for fisker og andre dyr ved kysten, og derfor kan de være problematiske ved store oppblomstringer.
N. Scintillans er ubetydelig nok til at den ikke har et norsk navn, men fenomenet at de lyser opp store deler av havet er velkjent som «morild». Likevel vet ingen helt hvorfor de gjør dette. Muligens er det for å skremme predatorer, eller rett og slett for å trekke til seg større rovdyr som kan spise algeetere, Det som derimot er kjent er at lyset kommer fra små rom eller organeller i cellen kalt scintilloner. Fargen til lyset kommer fra fargen til væskefylte vakuoler inne i cellen, og selv om blått er den vanligste fargen så finnes de i både grønt, oransje og rødt også, men de røde kan man kun finne i Nordsjøen, og grønt lys får de kun hvis de har grønnalger som lever i vakuolene.
Oppblomstringer av algeplankton er velkjente miljøpåvirkere. Noen fordi de produserer brorparten av jordas oksygen, noen fordi de er viktig mat for dyra i havet, og noen fordi de er giftige. N. Scintillans produserer ikke noe oksygen selv, siden de ikke har fotosyntese, men ved store, langvarige oppblomstringer kan de gjøre stor skade på vannets dyreliv på grunn av amoniakkoppsamlingen. Dette er tilfellet enkelte steder i verden, men i Norge har den kun skikkelige oppblomstringer enkelte år, og da er det verdt å få med seg at havet brenner.
2014-00-argument-byline-logo-small