Artikler - Tema

Etymologispalta: Makt

Tekst: Joakim P. Berg | Illustrasjon: Kristine Øverland

Ordet «maktmisbruk» består av et par-tre ledd, avhengig av hvordan man regner: Substantivet «makt», og deretter substantivet «misbruk», som igjen består av prefikset «mis-» og substantivet «bruk».

Prefikset «mis-» er et godt, gammelt arveord, som vil si at de germanske språkene ikke har lånt det fra noen, men at det trolig allerede var i språket før germansk skilte lag med sine søsterspråk, som latin og gresk og slavisk. «Bruk», avledet fra verbet «å bruke», har, ifølge Våre Arveord (Bjorvand & Lindeman, 2006), trolig en gang eksistert i nordiske språk som et ekte arveord, men så blitt borte – for dagens ord har vi lånt fra tysk.

Kanskje mer spennende er ordet «makt», for her er den norske slektningen «mått» fortsatt til stede ved siden av det tyske låneordet de fleste av oss bruker i dag. Der «mått» går tilbake på norrønt máttr, og er gjenkjennelig i islandsk máttur, finnes opphavet til «makt» i tysk, som i dag har Macht. Beslektet med disse er også former som engelsk might samt, litt fjernere tilbake i språkhistorien, gotisk mahts.

Mysteriet tilspisser seg når vi tar steget ut i førskriftlig tid, for ganske riktig finner vi slektninger til disse ordene utenfor germansk – men  bare i de baltiske og slaviske grenene på slektstreet, som de fleste språkhistorikere regner som våre nærmeste naboer (selv om enkelte altså finner slektninger til ordene i indo-iransk – men dette forblir omstridt).

Kanskje betyr dette at ordet enten oppstod eller ble lånt inn på et tidspunkt hvor balterne, slaverne og germanerne hadde et felles språk eller språkområde, og allerede hadde skilt lag med grekerne og de andre? Eller kanskje betyr det at ordet rett og slett er blitt borte i de andre språkgrenene før de begynte å skrive? Per i dag har vi ingen måte å finne ut dette på – men kanskje dukker det en dag opp en eldgammel tekst som løser gåten.

2014-00-argument-byline-logo-small

Joakim P. Berg er avtroppende redaktør i Argument, universitetsbyråkrat og språkutdannet.

Kristine Øverland er utdannet fra Westerdals, og jobber i dag som illustratør og grafisk designer.