Artikler

Slippfest for 2022#2 -Tro

Vi inviterer til panelsamtale i anledning av vårt slipp av den nye utgaven, Tro.

Dette foregår på Klubbscenen, Chateau Neuf kl 19:00 04.05.2022

 

Hva tror Norge på?
 
Det er over hundre år siden Nietzsche proklamerte at Gud er død, og ti år siden statskirken ble avviklet. Aldri har det vært færre som går i kirken eller som oppgir at de «tror uten tvil», men stemmer det egentlig at religiøs tro ikke lenger har en plass i samfunnet? Vi lever i et flerkulturelt, og dermed også et flerreligiøst samfunn. I sosiale medier og i avisene leser vi også stadig om unge som retter seg mot nyreligiøse miljøer på søken etter mening. Har de tradisjonelle religiøse fellesskapene blitt byttet ut med en individualisert tro på «noe større»? Argument ønsker å utforske hvilke trosforestillinger som lever i samfunnet vårt og forsøker å belyse det store spørsmålet: Hva tror Norge på?
 
Til å belyse disse spørsmålene har vi invitert religions- og featureredaktør i Vårt Land Elise Kruse, og professor i sosiologi ved UiO, Inger Furseth.
 
Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land, og vert for podkasten Åpenbart, der hun sammen kollega Ruth Einervol, diskuterer spørsmål om tro og åndelighet.
 
Inger Furseth er professor i sosiologi (UiO), og professor II ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO). Inger arbeider med religionssosiologi og har blant annet redigert boken Religionens tilbakekomst i offentligheten?
 
Arguments egen Naturvitenskapredaktør redaktør, Åsta Dale, vil lede samtalen. Publikum vil også få anledning til å stille spørsmål.
 
 
Vi i Argument gleder oss veldig til det vi tror kommer til å bli en spennende og opplysende samtale, og vi håper å se deg på Klubbscenen onsdag kveld! Dørene åpner kl. 19.00 og samtalen starter kl. 19.30.
Vel møtt!