2023 - Russland - Samfunn

Dårlig klima for aktivister

Tekst: Bror Heiret

Krigen i Ukraina forteller oss at tilstanden på det russiske «demokratiet» er på sitt dårligste på lenge. I Russland er Gorbatsjovs kjepphester «Glasnost» og «Perestrojka», frihet og reform, kun et vagt fortidsminne. Det russiske maktapparatet har strammet grepet kraftig om det russiske sivilsamfunnet. Nå er det lett å få inntrykk av at all russisk motstand er tvunget i knestående. Men det er noen klimaaktivister som holder det gående.

Treenighet

I 2023 er det svært få motstandsfolk og kritikere igjen i Russland. Nå er Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt et av få prosjekter som holder det gående.

Velorganisert sivilsamfunn, mektig politisk opposisjon og uavhengige medier er tre tydelige indikatorer for et godt demokrati. I kaoset som fulgte Sovjetunionens sammenbrudd fikk disse tre aktørene grobunn for vekst. I denne perioden etablerte den norske miljøvernorganisasjonen Natur og Ungdom et partnerskap med to russiske miljøorganisasjoner. «Russlandsprosjektet» ble opprettet for å etablere en uavhengig og sterk miljøbevegelse for ungdom i Nordvest-Russland. Prosjektet har vært med på utviklingen fra det frie 90-tallet til dagens autoritære Russland.

Myndighetenes maktbruk mot det russiske samfunnet har ikke vært en mangelvare de siste årene. Utviklingen har resultert i en hjerneflukt. Intellektuelle, kunstnere, aktivister og journalister har forlatt Russland og bosatt seg i asiatiske eller europeiske land. Mange av de som ble igjen har blitt fengslet. I 2023 er det svært få motstandsfolk og kritikere igjen i Russland. Nå er Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt et av få prosjekter som holder det gående.

Dårlig utvikling

90-tallet i Russland var kaotisk. Private aktører fra skyggesiden av økonomien fikk plutselig makt og innflytelse. Putin ble for mange redningen med lovnader om å skape stabilitet og ta et oppgjør med landets korrupsjon. Den russiske presidenten hadde i begynnelsen høy oppslutning hjemme og bygde samtidig tillit også i vestlige land. Men i 2007 kom et taktskifte. I Putins Munchen-tale ble verden for alvor introdusert for presidentens meninger om Vesten og NATOs ekspansjon i post-sovjetiske land. Senere understrekte han talen med invasjonen av Georgia i 2008.

På samme tid begynte Russlandprosjektet å føle et økende press. En av aktivistene fra Natur og Ungdoms partner ble invitert på te med Jens Stoltenberg i forbindelse med et Moskva-besøk. På veien ble han arrestert og hindret i å møte den norske statsministeren.

En gang dukket væpnede FSB-agenter opp på en av partnernes sommerleirer i Russland for å utvise norske deltakere fra landet. Myndighetenes interesse i hva miljøsamarbeidet til NU egentlig gikk ut på, syntes å øke. Noe hadde endret seg.

I 2012, som en reaksjon på protestene mot Putins gjenvalg, gjeninnførte myndighetene loven om utenlandske agenter. Med sterke assosiasjoner til den kalde krigen, krever loven at alle som mottar «støtte» fra utlandet må registrere seg som utenlandsk agent. Hvis en organisasjon som omfattes av loven lar være å registrere seg, risikerer den å bli stemplet og offentlig annonsert av myndighetene som utenlandsk agent. Hver fredag offentliggjør myndighetene de nye individene og organisasjonene som har blitt ført opp på listen over agenter. Et slikt stempel betyr den visse død for uavhengige organisasjoner. Individer som blir stemplet, bærer med seg tittelen i graven. Denne loven er et av verktøyene som brukes målrettet for å stilne kritiske røster.

De siste par årene har hatt den verste utviklingen. Året 2021 ble av norske russlandskjennere erklært som Annus Horribilis for det russiske sivilsamfunnet. Navalny ble forgiftet, organisasjonen Memorial likvidert, og listen over utenlandske agenter ble forlenget med rekordmange navn.

Den spesielt aggressive utviklingen i forkant av krigen er påfallende. For oss som jobber tett med det russiske sivilsamfunnet er det i ettertid åpenbart at heksejakten på sivilsamfunnet var ment for å tilrettelegge for krigen. Hadde sivilsamfunnet, mediene og opposisjonen stått sterkere, ville Putin ha møtt langt større motstand da invasjonen av Ukraina startet.

Man kan ikke si annet enn at det russiske demokratiet har falt. En sentrert maktkrets gikk til krig, styrer informasjonsflyten, kidnapper ukrainske barn, forgifter opposisjonspolitikere og fengsler alle kritikere. Som en uavhengig aktør var miljøbevegelsen blant de som ble hardt rammet da demokratiet falt.

 Klimatrusselen

Russlandsprosjektet har hatt mange krisemøter. Klimaaktivisme har blitt så risikofylt at mange har mistet håpet. Greenpeace, WWF og Bellona har trukket seg ut av Russland og evakuert mange av sine aktivister. Nylig ble Bellona og Greenpeace erklært som uønsket i Russland.

Miljøbevegelsen har hatt en viktig funksjon i byggingen av det russiske sivilsamfunnet. I miljøbevegelsen finner man gjerne effektive og veldrevne organisasjoner som er med på å utvikle demokratiet.

Hos partnerne til NU har hundrevis av russiske ungdommer lært om rettighetene de har til et levelig klima og miljø og om hvordan man kjemper for dem. Progressive, moderne og oppdaterte ungdommer har bygget fellesskap og engasjement. Men mange fra miljøbevegelsen har også engasjert seg i andre aktuelle politiske saker. Verktøyene de har utviklet i miljøbevegelsen bruker de også i kampen for fred, likestilling, demokrati og frihet. Dette ser myndighetene på som en trussel, og det av en god grunn.

I 2017, i Arkhangelsk fylke, brøt det ut voldsomme protester da guvernøren ville etablere et avfallsdeponi i Shies, et vernet skogområde i regionen. Med miljøbevegelsen i spissen sto lokalbefolkningen opp mot myndighetenes miljøpolitikk. Mange ble arrestert i sammenstøtene mellom demonstranter og opprørspoliti. En av NUs partnere ble stemplet som utenlandsk agent i oppvasken som fulgte. Stemplingen er et av mange eksempler på hvordan Russland bruker jus i kampen mot de kritiske stemmene.

Men Shies-protestene er et eksempel på at folkelig mobilisering også nytter i Russland. Guvernøren måtte gå og søppelprosjektet ble avsluttet.

På egen risiko

Da krigen brøt ut, brant Vesten alle bruer med Russland. Bilaterale samarbeid ble lagt på is, finansielle initiativer forsvant og ideelle prosjekter ble avsluttet. De fleste i den russiske motstandsbevegelsen har enten flyktet eller sitter i fengsel. På mange måter ser det bekmørkt ut.

Da partene i Russlandprosjektet møttes i et sentralasiatisk tredjeland i desember for å diskutere strategi, var sikkerhet og veien videre et sentralt tema. Vi ville blant annet diskutere muligheten for å la de mest utsatte individene bli igjen, men svaret var kontant nei. De mente de kunne få til langt mer i Russland enn de kunne fra utsiden. På tross av risikoen for lange fengselsstraffer, valgte de å reise tilbake for å kjempe i miljøbevegelsen for morgendagens frie Russland.

Det kommer bedre tider

De som representerer morgendagens Russland, vil endre alt. Vi andre må bare håpe at endringen kommer fort.

Det autoritære russiske regimet er dømt til å falle. Den eldre generasjonen russere som sitter på makten vil bli erstattet av unge progressive ungdommer med moderne verdier. Undersøkelser viser at russisk ungdom som har vokst opp med tilgang til frie medier har en kritisk sans som er mer immun mot propaganda. De som representerer morgendagens Russland, vil endre alt. Vi andre må bare håpe at endringen kommer fort.


Bror Heiret (f. i 2000), Energipolitisk rådgiver i Natur og Ungdoms Russlandprosjekt.