EnglishKultur

This quote written by the french author de La Rochefoucauld is part of his literary work called Maxime published in 1665. His book caused some opposition by the readers at the time, who found his thoughts immoral. The idea that women go through hell when they get old was a bold, but truthful statement, that still applies to this day.

Samfunn

De store sosialdemokratiske partiene mister fotfeste og oppslutning i den vestlige verden, spesielt blant arbeiderne – gruppen de selv hevder å være beskyttere av og forsvarere for. Økonomen Paul Collier mener dette blant annet skyldes at den politiske venstresidens verdisyn har beveget seg bort fra den gjengse borgers verdier, mens sosialpsykolog Jonathan Haidt mener å ha funnet bevis for at folk på venstresiden faktisk opererer med et snevrere moralsyn enn folk flest. Har den høyt utdannede venstresiden rett og slett dyttet arbeiderklassen fra seg gjennom moralsk fremmedgjøring?