Naturvitenskap

Høsten 2019 var jeg i regnskogen i den brasilianske delen av Amazonas for å fange insekter til masteroppgaven min. Samtidig som jeg var der, skrev media verden over om at Amazonas var i flammer. Oppmerksomheten og engasjementet for brannene er borte, men problemene ser ikke ut til å forsvinne med det første.

Kultur

Klassisk musikk oppfattes ofte som utilgjengelig, men har lagt grunnlaget til mange av dagens populære sjangre. Deriblant har elektronika flere klare paralleller til klassisk musikk – både musikalsk og historisk.

Kontoret

Det er en ny dag ved 82 grader nord. Solen reiser seg sakte, men sikkert opp over horisonten. Dansende iskrystaller blinker i lufta rundt meg. Med hver bevegelse i vannmassene under båten skyves isen rundt, i en levende, pustende rytme.

Kritikk

Ved å se på den samfunnsmessige utviklingen i vesten, slik den fortoner seg i økonomiske, geografiske og teknologiske endringer, viser Hertz at ensomhet ikke bare er en individuell erfaring, men en villet politikk som begynte lenge før pandemien satte inn nådestøtet for nærheten vi har til hverandre.