Samfunn

De store sosialdemokratiske partiene mister fotfeste og oppslutning i den vestlige verden, spesielt blant arbeiderne – gruppen de selv hevder å være beskyttere av og forsvarere for. Økonomen Paul Collier mener dette blant annet skyldes at den politiske venstresidens verdisyn har beveget seg bort fra den gjengse borgers verdier, mens sosialpsykolog Jonathan Haidt mener å ha funnet bevis for at folk på venstresiden faktisk opererer med et snevrere moralsyn enn folk flest. Har den høyt utdannede venstresiden rett og slett dyttet arbeiderklassen fra seg gjennom moralsk fremmedgjøring?

Samfunn

Theo Anthonys dokumentar All Light, Everywhere (2021) handler om såkalte kroppskameraer: små, bærbare videoopptakere som over halvparten av USAs politiavdelinger nå bruker. Ambisjonsnivået er imidlertid langt høyere, og med svimlende sveip utforskes de dypere innvirkningene kamera- og overvåkningsteknologi har hatt på samfunnsutviklingen i et historisk perspektiv: fra spionduer, til kriminelle «mugshots», eugenisk klassifisering og dagens trening av kunstig intelligens for automatisering av politiarbeid. At også norsk politi har satset på det sistnevnte, gir dokumentaren relevans her til lands og grunn til å stoppe opp og reflektere.

Minne

Broren til Timm verva seg frivillig som soldat i SS då han var 18 år gammal, og gjennom innramma glansbilde på stoveveggen og den botnlause sorga til foreldra hadde han følgt yngstesonen Timm som ein mytisk og fortagd figur. Då Timm spurde om broren, blei han nemleg avslått med ein formaning om å la dei daude vera i fred. Nå som dei alle var vekke, var tida endeleg inne for å skilja sentimentale minne frå beinharde fakta – og opna skuffen