Kultur

Klassisk musikk oppfattes ofte som utilgjengelig, men har lagt grunnlaget til mange av dagens populære sjangre. Deriblant har elektronika flere klare paralleller til klassisk musikk – både musikalsk og historisk.

Kultur

Tekst: Felicia Rolf | Foto: Pictorial Press/Alamy Sjelden tenker vi over de ordene vi hører eller sier. De er bare midler for å kommunisere et budskap. Litteraturteoretikeren Viktor Sjklovskij hevder at språket vi bruker i hverdagen er vanestyrt og automatisert [1]. Han lanserte det litteraturvitenskaplige begrepet underliggjøring. Ved å skildre erfaringer, objekter og opplevelser på […]

Kultur

Tekst: Torje Hommedal Knausgård | Foto: J.R. Eyerman, LIFE Magazine I 2019 tok studentar og elevar til gatene i hopetal for å demonstrere i klimastreikane både i Noreg og i utlandet. Studentaktivisme kjennest ofte fjernt i Noreg, men dukkar jamleg opp på campusar i land som Frankrike og Canada. 60-talet, medalle dei sosiale rørslene som fann stad, […]

Kultur

Tekst: Nora Emilie Dahl Et fellestrekk ved litteratur og film er deres evne til å gi innblikk i menneskelivets mest sårbare erfaringer. Gjennom myriaden av menneskeskjebner som fremstilles i kunsten, kan man komme nærmere en forståelse av seg selv og verden. Titting og lesing gir oss anledning til å hengi oss til vår nysgjerrighet og […]

Kultur

Tekst: Christian Bjaalid Cowin Det er elleve år siden utgivelsen av Karl Ove Knausgårds Min Kamp 1. Onkelen hans trua med rettsak, og boka ble en litterær og tabloid sensasjon. Norges litterære klima ser ut til å være endra: Vi leser biografisk, og mange forfattere skiver nokså åpenlyst om seg selv, men stadig med betegnelsen […]