EnglishKultur

This quote written by the french author de La Rochefoucauld is part of his literary work called Maxime published in 1665. His book caused some opposition by the readers at the time, who found his thoughts immoral. The idea that women go through hell when they get old was a bold, but truthful statement, that still applies to this day.

Kultur

Forza Horizon 5 har blitt hyllet som et mesterverk av et bilspill. Med en score på 91 av 100 poeng på kritikkaggregatoren Metacritic, blir det ansett som et mesterverk av både anmeldere og spillere. Alt positivt som kan sies om selve spillet har blitt sagt. Det jeg ønsker å prate om, er hvordan spillet er universelt utformet for spillere med ulike behov.

KritikkKultur

Dagen denne teksten publiseres på nettet, 15. desember 2021, er det ti år siden journalist, skribent og ytringsfrihetsaktivist Christopher Hitchens døde. Følgende er minneord fra en som fulgte ham nesten hele livet, til tross for at han døde før jeg rakk å oppleve ham.

Kultur

Gjennom 1600-tallet fremstilte stillebensmaleriet det materialistiske, luksuriøse og dekadente i sterk kontrast til den reformerte kirkens spartanske oppfatning av hva som var overflødig. Denne maleformen opphevet kjente relasjoner mellom gjenstand og mennesket, og skapte en ny måte å tenke på eiendeler og forbruk.

Kultur

I dataspillet Grand Theft Auto IV kritiseres den amerikanske drømmen – et av bildene på nyliberalismen, ved hvilke prosedyrer spilleren føres gjennom. Samtidig bekreftes nyliberalismens premisser gjennom betalingsmodeller i andre spill.

Kultur

Klassisk musikk oppfattes ofte som utilgjengelig, men har lagt grunnlaget til mange av dagens populære sjangre. Deriblant har elektronika flere klare paralleller til klassisk musikk – både musikalsk og historisk.