HjemSamfunn

Fortellingen om «allmenningens tragedie» har inspirert både politikk, forskning, miljøkamp, «sunn fornuft» og fascister. Hvilke fortellinger om makt, mennesker og samfunn skjuler seg bak denne idéens forføreriske enkelhet, og hvem tjener på dem? Kan det til og med tenkes at ryktet om menneskehetens ubehjelpelige og selvdestruktive tilbøyeligheter i virkeligheten er noe overdrevet?

ArtiklerSamfunnTro

Menneskeverdet begrunnes i kristendommen med at vi er skapt i Guds bilde og settes med det i en særstilling på jorda. Sekulært begrunnes ideen om menneskeverdet som en menneskelig oppfinnelse utviklet gjennom historien. Fremover vil denne ideen utfordres av ny teknologi og nye tanker. Står vi i fare for en svekkelse av menneskeverdet, eller står det stabilt på tross av økt sekularisering?

Samfunn

Why do we continue to consume masses of meat while climate change is upon us, sea levels are rising, people are fleeing their homes, and we are manoeuvering our way into making the planet inhabitable?

Samfunn

De store sosialdemokratiske partiene mister fotfeste og oppslutning i den vestlige verden, spesielt blant arbeiderne – gruppen de selv hevder å være beskyttere av og forsvarere for. Økonomen Paul Collier mener dette blant annet skyldes at den politiske venstresidens verdisyn har beveget seg bort fra den gjengse borgers verdier, mens sosialpsykolog Jonathan Haidt mener å ha funnet bevis for at folk på venstresiden faktisk opererer med et snevrere moralsyn enn folk flest. Har den høyt utdannede venstresiden rett og slett dyttet arbeiderklassen fra seg gjennom moralsk fremmedgjøring?