Samfunn

Masseuniversitetet faller mellom to stoler. På den ene siden skal så mange som mulig presses gjennom en standardisert forberedelse for arbeidslivet. Samtidig skal det være et sted for personlig vekst og intellektuell blomstring. Disse to stolene er vanskelige å kombinere til en lekker divan.

Samfunn

I Kvalsund i Finnmark, mellom Hammerfest og Alta, kjempes en langvarig kamp mot en kobbergruve i fjellene Nussir og Ulveryggen (Gumpenjunni). Konflikten rundt gruvedrift i Riehpovuotna (Repparfjord på norsk) har sådd splid i et lite lokalsamfunn. En splid mellom dem som ønsker gruven og potensielle arbeidsplasser velkommen, og dem som frykter at gruven vil ødelegge både fjord og fjell for all framtid.

EnglishSamfunn

A common denominator of cities is that they are gendered. That is, they are not experienced the same by people of different gender identities. In this piece, we discuss some of the gendered aspects of city planning and design. This piece is a contribution by THIS IS GENDERED – the first ever feminist encyclopedia.

THIS IS GENDERED seeks to demonstrate all the ways in which the world is gendered, in A-Z order. Here we discuss three topics covered in the encyclopedia: snow clearing, urinals, and staircases.

Samfunn

Mange har vært bekymret for at den allerede dramatiske psykiske helsesituasjonen for studenter ble forverret under korona-nedstengingen. Statistikken gir god grunn til det, men tallene viser også at det har vært en alvorlig utvikling over lengre tid. Et viktig spørsmål er dermed hvordan politikerne skal ta grep for å sikre unges psykiske helse i tiden fremover?

Samfunn

Sidan 2014 har over førti menneske blitt drepne av personar tilknytt incelrørsla. Valdshandlingane utførte av incels har i stor grad gått føre seg i Nord-Amerika, men ein ny forskingsrapport frå Sverige viser at Noreg er eit av landa med flest brukarar i nokre av verdas største incelforum. Det er på tide å slutte å sjå på incels som enkeltindivid med psykiske problem og ta ideologien som ligg bak på alvor.