Samfunn

Theo Anthonys dokumentar All Light, Everywhere (2021) handler om såkalte kroppskameraer: små, bærbare videoopptakere som over halvparten av USAs politiavdelinger nå bruker. Ambisjonsnivået er imidlertid langt høyere, og med svimlende sveip utforskes de dypere innvirkningene kamera- og overvåkningsteknologi har hatt på samfunnsutviklingen i et historisk perspektiv: fra spionduer, til kriminelle «mugshots», eugenisk klassifisering og dagens trening av kunstig intelligens for automatisering av politiarbeid. At også norsk politi har satset på det sistnevnte, gir dokumentaren relevans her til lands og grunn til å stoppe opp og reflektere.

Samfunn

Til tross for at Norge fremmer en sosialt inkluderende klimapolitikk, har flere grønne satsinger svekket inkluderingen av individer med funksjonsnedsettelser i samfunnet.  Eksempelvis er klimavennlige transporttiltak i stor grad formet ut fra funksjonsfriske individers behov. Som konsekvens har bevegelsesfriheten til individer med funksjonsnedsettelser blitt redusert. I lys av dette risikerer Norge å skape et ekskluderende og lite bærekraftig grønt skifte.

Samfunn

Masseuniversitetet faller mellom to stoler. På den ene siden skal så mange som mulig presses gjennom en standardisert forberedelse for arbeidslivet. Samtidig skal det være et sted for personlig vekst og intellektuell blomstring. Disse to stolene er vanskelige å kombinere til en lekker divan.

Samfunn

I Kvalsund i Finnmark, mellom Hammerfest og Alta, kjempes en langvarig kamp mot en kobbergruve i fjellene Nussir og Ulveryggen (Gumpenjunni). Konflikten rundt gruvedrift i Riehpovuotna (Repparfjord på norsk) har sådd splid i et lite lokalsamfunn. En splid mellom dem som ønsker gruven og potensielle arbeidsplasser velkommen, og dem som frykter at gruven vil ødelegge både fjord og fjell for all framtid.

EnglishSamfunn

A common denominator of cities is that they are gendered. That is, they are not experienced the same by people of different gender identities. In this piece, we discuss some of the gendered aspects of city planning and design. This piece is a contribution by THIS IS GENDERED – the first ever feminist encyclopedia.

THIS IS GENDERED seeks to demonstrate all the ways in which the world is gendered, in A-Z order. Here we discuss three topics covered in the encyclopedia: snow clearing, urinals, and staircases.

Samfunn

Mange har vært bekymret for at den allerede dramatiske psykiske helsesituasjonen for studenter ble forverret under korona-nedstengingen. Statistikken gir god grunn til det, men tallene viser også at det har vært en alvorlig utvikling over lengre tid. Et viktig spørsmål er dermed hvordan politikerne skal ta grep for å sikre unges psykiske helse i tiden fremover?