Samfunn

I denne uken av Morgenbladet stilles det spørsmål om hvorvidt genmodifisert mais kan være kreftfremkallende. Argument hopper inn i debatten, og i den anledning publiseres Hanna Bjørgaas’ sak om genmodifisert mat, fra årets  første utgave av Argument. Foto: Wikimedia Commons   Forskning som stinker   Vi dyrker og spiser stadig mer genmodifisert mat i verden. Men […]