Fotografier av (t.v.) Hamar gravkapell og Bodin seremonirom.
Ekslusivt for nettKultur

Kan kirker som tas ut av bruk få nytt liv som felles seremonirom i en stadig mer livssynspluralistisk hovedstad?   Av Hans Olav Arnesen, redaktør, Religioner.no   Oslo er Europas raskest voksende hovedstad. Presset på eiendomsmarkedet er stort, og mange tros- og livssynssamfunn mangler egnede lokaler til sin virksomhet. Samtidig har tre lutherske kirker blitt […]