Kommentar

Jeg håper og tror at framtidas seksåringer forstår mer enn jeg gjør om hydrogendrevne biler, Kinas planøkonomi og syntetisk biologi. Les mer om hydrogendrevne biler, planøkonomi, forskningsformidling, feminisme og syntetisk biologi på nett og papir i Argument #5/2014. Denne høsten har jeg vært hjemme fra lesesalen litt for mange onsdager. I et forsøk på å […]

Argument i media

Det har vært en god periode for Argument i media. Lederartikkelen fra #4 ble publisert i Klassekampen 16. september: I Universitas 11. september ble Argument nevnt i en artikkel om Velferdstingets medieundersøkelse. Undersøkelsen – som omfattet Argument, Inside, Radio Nova og Universitas – viste blant annet at Argumentlesere liker forskningsbasert stoff, og at tidsskriftet oppfattes som seriøst og […]

Artikler

Leder i Argument #2 2013 [dropcap]H[/dropcap]østen 2007 ble jeg humanist. Stedet var Auditorium 1 på Sophus Bugges hus på Blindern, anledning var forelesning i emnet «Exfac for humanister», en introduksjon til fagfeltet for nye studenter. For en fullsatt sal snakket foreleser Helge Jordheim om «vitenskapen om det menneskeskapte». Det handlet om dannelse – å kjenne […]