Naturvitenskap

Inne i alle menneskelige celler blir veldig mange «pakker» med molekyler sendt rundt i stor hastighet. Det er essensielt at disse pakkene når rett sted, og ofte også til rett tid. Hvordan greier egentlig cellen å sende riktig molekyl til riktig sted, når de er inne i pakker?

ArtiklerNaturvitenskap

Kavliprisen er en pris som deles ut hvert andre år til forskere som har bidratt til større forståelse av universet på de største, minste og mest komplekse skalaene. Den største skalaen er astrofysikk, den minste er nanoteknologi, og den mest komplekse er nevrovitenskap. Vinnerne får én million amerikanske dollar hver for bidraget sitt til vitenskapen.

Naturvitenskap

Dette er drømmeoverskriften til skandalejournalistene, men som forsker får man fort et forklaringsproblem.  Les hele denne kronikken og Nina Kristiansens kommentar i argument #5/2014 på papir eller nett.  I sommer har jeg og seks andre studenter deltatt i den internasjonale forskningskonkurransen iGEM (International Genetically Engineered Machine). En viktig del av prosjektet går ut på å formidle […]