ArtiklerSamfunn

Professor i psykologi Jordan Peterson vil bevise at poststrukturalismen er vår tids største trussel. Blind av raseri, skjeller han mot nymarxisme og seksuell frigjøring, feminister og filosofer, samfunnsvitere og multikulturalister. Men skjult i støyen fra Petersons tirade, må professoren selv gripe til de diskursanalytiske hjelpemidlene. Han tar fiendens verktøy i bruk. Slik understreker han poststrukturalismens genialitet og spenner bena under seg selv. Takk for det, Peterson. Vi kunne ikke fått en bedre fiende enn deg.

Fotografi av en håndfull fleinsopp
NaturvitenskapSamfunn

Dersom klinikere følger nyere forskning, kan din neste psykologtime bli den reneste eufori.   Av Ingvill Maria Daatland Hekne   Psykedeliske rusmidler har en lang tradisjon. Da de ble gjort ulovlige på 1970-tallet, var det fordi man fryktet fatale konsekvenser. Det er imidlertid vanskelig å finne vitenskapelige bevis på at substanser som LSD, ecstacy og […]