Samfunn

Masseuniversitetet faller mellom to stoler. På den ene siden skal så mange som mulig presses gjennom en standardisert forberedelse for arbeidslivet. Samtidig skal det være et sted for personlig vekst og intellektuell blomstring. Disse to stolene er vanskelige å kombinere til en lekker divan.