ArtiklerBaksidekronikken

På Twitter ble en engelsk professor trakassert for å komme med en faglig uttalelse, blant annet fra en annen professor under fullt navn. Her i Norge ble ordføreren i Os truet på livet, og 14. august kunne vi lese i NRK at det samme gjelder ansatte i Barnevernstjenesten. 

Baksidekronikken

Etter tretten år med skolegang forventer samfunnet at du skal mestre voksenlivet og alt det innebærer. Men for å forberede oss gir de oss verken oppskriften på en selvangivelse eller nøkkelen til en god økonomisk fremtid. De gir oss en blokkfløyte.