Kultur

Som dansekunstner er man trent til å skape dans og koreografi, og til å uttrykke seg gjennom bevegelse. Samtidig ser man til stadighet at dansekunstnere bruker selvskreven tekst i sine forestillinger. Nysgjerrigheten rundt hvorfor og hvordan dette forekommer, var inngangen til Minda Marie sitt masterprosjekt. Gjennom intervju med tre andre dansekunstnere og diskusjon omkring eget arbeid, undersøker hun hvilke utfordringer som kan oppstå når man som dansekunstner kombinerer disse ulike uttrykksformene i en forestilling. Teksten ”Å slekte på modige damer” er skrevet som en del av arbeidet frem mot hennes praktisk-estetiske eksamen.

Kultur

Jeg tilhører en minoritet, en liten håndfull mennesker, to prosent av verdens befolkning. Jeg ser verden gjennom grønne øyne. Det får meg til å høres ut som en sjelden art, i teorien i alle fall. Med 154 millioner mennesker deler jeg denne kuriøse øyefargen. Det plager meg.

Kultur

Hvem er «Den du veit»? I tillegg til å være en av Norges mest ikoniske låter er det kanskje et varsku for alle oss som bevisst eller ubevisst ikke klarer å gi slipp.

Kultur

Trappekunstverket ved Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) har skapt reaksjoner og satt i gang debatt i media og internt i skolen. Kunstverket hevder at skolen driver med nepotisme, rasisme og fremmer en kultur der velbehag settes over åpenhet for kritikk. Universitas intervjuet studenter ved skolen som hevder at verket sier «det alle har tenkt på» mens andre studenter ikke kjenner seg igjen i kunstverkets budskap. Hvorfor har studentene så sprikende opplevelser av skolen?