Artikler

Hvorfor akkurat «Europa»?

Siste utgave av Argument er nå å finne i gratisstativer over hele studie-Oslo. I temanummeret om Europa kan du lese mer om

– Europas innadvendte historieskriving

– Vegetarianisme som massefenomen

– Den schizofrene islamske «trussel»
Og mye, mye mer.

Nedenfor undersøker religionsviter Margrethe Løøv hvor kontinentets navn egentlig kommer fra.

Hvorfor akkurat «Europa»?

Kjært navn har mange foreldre. Det startet med en voldtekt.

Spørsmålet om hvordan Europa ble hetende nettopp Europa har flere mulige forklaringer. Den vanligste av dem går ut på at kontinentet er oppkalt etter en fønikisk prinsesse. Zevs, den øverste av alle de gamle greske gudene, skal ifølge legenden ha lagt sin elsk på Europa (gresk: Eurṓpē) da han så henne more seg på stranden. Zevs forvandlet seg til en hvit okse for å lokke den skjønne ungpiken til seg. Da han til slutt lyktes i å vinne hennes tillitt, hoppet han i Middelhavet med Europa på ryggen og brakte henne fra det vi i dag kjenner som kysten av Syria og Libanon til Kreta. Der forvandlet han seg tilbake til sin menneskeliknende gestalt og fikk tre barn med Europa: Minos, Rhadamanthys og Sarpedon.
Mange mener at navnet til kontinentet Europa har en direkte sammenheng med denne myten. Prinsessen Europas forflytning vestover over Middelhavet sammenliknes med solens daglige reise over himmelen. Kontinentet Europa er også kjent som vestriket, eller «Aftenlandet» – stedet der solen går ned. Men det er usikkert om det er en direkte sammenheng mellom myten og navnet på verdensdelen Europa. Da kvinnerøveri slettes ikke var uvanlig i antikken, betvilte allerede den romerske historikeren Herodot at kontinentet Europa var oppkalt etter prinsessen. Enkelte mener at parallellen mellom kontinentet og myten først ble dratt etter at Europa var etablert som navn på verdensdelen.
En alternativ forklaringsmåte forklarer navnet Europas etymologi med henvisning til lingvistikk, snarere enn mytologi. Enkelte mener at Europa er avledet av det akkadiske ordet ereb, som betød «solnedgang». Likeledes skal ordet Asia komme fra assou, som betyr «soloppgang». Andre språkforskere har hevdet at Europa kommer fra gresk, og at det er sammensatt av eur, som betyr «bred» og opt, som betyr «øye». Europa blir dermed å forstå som «bredsynt» eller «bredspektret», noe som henviste til kontinentets størrelse og store mangfold.
Om det er denne teorien EU legger til grunn vites ikke, men med mottoet «forent i mangfold» passer den godt overens med organisasjonens visjon om Europa. Verdensdelen, altså.

Margrethe Løøv (f. 1984) er utdannet religionshistoriker. Hun jobber med en bokutgivelse, studerer hindi og er med i Arguments temaredaksjon.