Artikler

Den forlokkende renheten

Fra Holocausts gasskamre til Rwandas machetetornado er skitne ”rotter” og ”kakerlakker” blitt ryddet av veien for å produsere ”rene” samfunn. I dag har ”pakistanere” og ”tyrkere” blitt til ”muslimer”, ”israelere” har blitt ”jøder” – og de europeiske høyreekstreme har fått et norsk tilskudd, i form av en ny forsvarsorganisasjon for det ”rene” Norge.

Hvor sterkt står ideen om de rene kulturfellesskapene i dag?

Cora Alexa Døving (HL-senteret) og Helgardt Mahrdt (UiO) kommer til Chateau Neuf for å samtale om renhet, patriotisme og mangfold.

Cora Alexa Døving er seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, og forfatter av Integrering. Teori og empiri. Helgardt Mahrdt er filosof og statsstipendiat, og ledende ekspert på Hannah Arendts tenkning.

Arrangementet er et samarbeid med Kulturutvalget, og er den siste i serien Åpent Argument.

Les hvordan det gikk forrige gang, da Sindre Bangstad møtte Lars Gule for å snakke om dagens og morgendagens Europa.

(Illustrasjon: SOS-Rasisme)

One comment on “Den forlokkende renheten

Comments are closed.