Tema

Radikale nettkrigere

Språk- og litteraturforskere må inn i arbeidet mot radikalisering, skriver Anne Birgitta Nilsen, førsteamanuensis ved HiOA, på forskning.no. I siste utgave av Argument skrev redaktør og litteraturstudent Carline Tromp om ekstremister, hatespeech og konspirasjonsteorier på nett.

Nettkrigerne

[highlight] Av Carline Tromp[/highlight]

Høyreekstremister verden over samles kjemper for å beholde vår kultur i det de oppfatter som en global kulturkrise. De bruker nettet som talerør.

Nettstedet gatesofvienna.net publiserer bidrag fra sterkt islamkritiske skribenter, blant annet norske Peder Nøstvold Jensen (Fjordman). Foto: Screenshot 12/11/2013.
Nettstedet gatesofvienna.net publiserer bidrag fra sterkt islamkritiske skribenter, blant annet norske Peder Nøstvold Jensen (Fjordman). Foto: Screenshot 12/11/2013.

Moderne høyreekstremister treffes ikke på puben eller i demonstrasjonstog: Det nye møtelokalet er internett. Mens høyrepopulistiske partier får stadig større oppslutning i mange europeiske land, tyder mye på at de bare er toppen av isfjellet. På tvers av landegrenser vokser en underskog av nasjonalistiske, fremmedfiendtlige og sterkt islamkritiske røster, som bruker internett som talerør.

Det nye møtelokalet

Du trenger ikke lenger være medlem i en organisasjon eller delta i demonstrasjoner for å si din mening, skriver journalist Øyvind Strømmen i boka Det mørke nettet. Det holder å lage deg et alias og logge inn. I boka, som kom høsten 2011, kartlegger Strømmen hvordan norske og utenlandske ekstremister møter likesinnede og utveksler lesestoff og teorier på blogger, fora og Facebook-grupper. «Den tredje bølgen [av norsk høyreekstremisme] består av IT-alderens brunskjorter, som i harme klaprer løs på tastaturene», skriver han.

Man trenger ikke å grave dypt for å finne nettets mørke sider. [pullquote]Ideen om terroristen som en ensom ulv har blitt nyansert i internettalderen: alene bak en pc kan man være en del av et fellesskap.[/pullquote] I avisenes og bloggers kommentarfelt myldrer det av fremmedfiendtlige utsagn, ofte skjult bak et alias, men også skrevet under fullt navn. Noen steder finnes åpne oppfordringer til vold mot innvandrere eller politiske motstandere – Strømmen siterer flere av disse i sin bok. Ekstremismen på nett ble likevel ikke tatt særlig alvorlig før i 2011. Først da Anders Behring Breivik oppga ulike nettsteder og bloggere som «Fjordman» (Peder Nøstvold Jensen) som inspirasjonskilder, kom disse for fullt i søkelyset.

Clash of civilizations 

Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons

Hva er så ideene som florerer på disse nettstedene? Et fellestrekk er at islam oppfattes som en stor trussel mot vårt samfunn. De mest ekstreme islamhatere kaller seg gjerne counterjihadists, eller kontrajihadister. De mener at islam først og fremst er en politisk ideologi, en ulv i religiøse fåreklær. Ifølge terrorismeforskeren Toby Archer tar kontrajihadistene ofte utgangspunkt i legitim kritikk og bekymring, for eksempel rundt islam-inspirert terrorisme eller kvinners rettigheter i muslimske samfunn. Men så generaliser de, og blander inn omfattende politiske teorier. Bekymringen blir til et verdensbilde der alle muslimer er fiender.

Fjordmans opprinnelige blogg, som ble avsluttet i 2006, men som fortsatt finnes på nettet, er et godt eksempel på Archers teori. Bloggen inneholder en blanding av nyhetsartikler og analyser om temaer som islam, norsk politikk, innvandring og staten Israel. Fjordman siterer rystende mediesaker, for eksempel om voldtekter begått av innvandrere i Sverige, og trekker frem urovekkende tall og fakta. Han snakker mye om jihad og voldelig islam. I andre innlegg spekulerer han i politikernes agenda, og refser «sosialistene» for å underkjenne problemer rundt innvandring. Gjennom bloggen argumenterer han seg frem til en konklusjon: Den vestlige verden befinner seg i en krisetilstand.

 Moderne krigføring

Fjordman mener at krisen trenger å bli løst, og det litt brennkvikt. Han inviterer til en rekke «online workshops» på sin blogg, der han oppfordrer sine lesere til å diskutere spørsmål som «What to do about the Islamic Threat?» og «Whose 21st Century? The Retreat of the Western Order». Han refererer til Samuel Huntingtons idé om en clash of civilizations, og spør seg om noen land vil komme til å slå seg sammen i krigen mot islam.

jihad
Flere bilder med denne tematikken spres på nettet.

Krigsterminologien er gjengs blant nettekstremister. Kontrajihadistene tar sitt navn fra jihad, det arabiske ordet for hellig krig som ofte brukes av radikale islamister til å legitimere terror. Deres utgangspunkt: Islam og Vesten er i krig, og de er frontsoldater. [pullquote align=»right»]Man trenger ikke å grave dypt for å finne nettets mørke sider.[/pullquote]Den samme Fjordman er noen år senere fast skribent på det svært islamkritiske nettstedet Gates of Vienna. Nettstedet tar sitt navn fra slaget mellom habsburgske og ottomanske tropper ved Wien i 1683. Deres motto lyder: «We are in a new phase of a very old war».

Denne gamle krigen føres i 2013 på nye måter. Mange hatbloggere mener at muslimer målrettet bruker innvandring til å islamisere Europa. Ronny Alte, tidligere leder for den anti-islamske organisasjonen NDL (Norwegian Defence League), skriver for eksempel på sin hjemmeside at «[…] det som startet som en forvisning av det islamistene beskriver som «dårlige muslimer» til de vantroe landene i Europa for ca 30 år siden, har i dag blitt et verktøy for Det Muslimske Brorskapet og terrororganisasjoner som al-Qaida, Ansar al-islam og en rekke andre islamistiske terrorgrupper».

 Myten om Eurabia

Hvis en enkel blogger kan se at Europa er i ferd med å gå under og at muslimene ønsker verdensherredømme, hvorfor gjør ikke vestlige politikere noe for å stoppe dette? Her er meningene delt. Mange på den ytterste høyresiden mener at det er venstrevridde politikere, media og deres naive og «politisk korrekte» holdninger som har skylda.[pullquote]Kontrajihadistene tar ofte utgangspunkt i legitim kritikk og bekymring, for eksempel rundt islam-inspirert terrorisme eller kvinners rettigheter i muslimske samfunn.[/pullquote]Blant de mer ekstreme kontrajihadistene tar konspirasjonstenkningen her for fullt overhånd. De mener at europeiske politikere i praksis har solgt sin kultur til islam, i et storslagent renkespill de kaller «Eurabia».

Begrepet Eurabia ble lansert av den egyptiskfødte forfatteren Bat Ye’or, og har inspirert blant annet Fjordman. Eurabia-teorien (se faktaboks) er komplisert, men går ut på at den muslimske innvandringen i Europa er del av en omfattende geopolitisk plan. Europeiske og arabiske statsledere har gjort en avtale om å «slå sammen» Europa og den arabiske verden, som da vil forme en muslimsk akse mot Israel og USA.

[accordion] [acc title=»Fakta: Eurabia»]
 • Eurabia er navnet på en teori som går ut på at europeiske og arabiske myndighetene har laget omfattende planer for islamisering av Europa
 • Teorien i sin mest kjente form ble lansert av Bat Ye’or (pseudonym av Giselle Littmann) i Eurabia: The Euro-Arab Axis (2005)
 • Forfatteren Oriana Fallaci (2004) har påstått at EEC (forgjengeren til EU) har «solgt» Europa til å bli en islamsk koloni
 • Eurabia var opprinnelig tittelen på et tidsskrift utgitt av Den europeiske komiteen for koordinering av vennskapsforeninger med den arabiske verden
 • I Norge er Anders Behring Breivik og Peder Nøstvold Jensen («Fjordman») kjente tilhengere av teorien.
[/acc] [/accordion]
Eurabia_map
Eurabia: en konspirasjon for å islamisere Europa? Bilde: Wikimedia Commons

Sett i dette perspektivet slåss krigsbloggerne ikke bare mot islam, men også mot staten, EU og andre autoriteter som fører befolkningen bak lyset. «Hvorfor har innvandringen blitt så voldsom etter midten av 70-tallet? Hvorfor er det så viktig med morsmålsundervisning? Hvorfor propaganderer staten for muslimer i reklamefilmer og kampanjer?» skriver blogger Bjørn Bråthen på det selvutnevnt «politisk ukorrekte» nettmagasinet Siste Skanse. Den underliggende tanken er klar: Det er noe de ikke forteller oss.

Krig i en boble

Nettsoldatenes viktigste våpen er informasjon. Bloggere og kommentarfeltskribenter forsøker å drive «folkeopplysning» ved å spre statistikker, artikler og videoer. En del av grunnen til dette ligger i nettets natur, der det er lett å sitere, dele og spre saker raskt, uten nødvendigvis å bedrive kildekritikk. Myter og vandrehistorier på nett er utbredte, som denne oversikten fra Gunnar Tjomlid for eksempel viser, og begrenser seg ikke til antijihadisme.

Påfallende ofte ser informasjon ut til å gå en sirkelgang innenfor bestemte miljøer. Både på norske, nederlandske og amerikanske islamkritiske nettsteder ble det for noen år tilbake snakket mye om en «statistikk» som viser at muslimske kvinner i Frankrike i gjennomsnitt får 8,1 barn, mens tallet for etnisk franske kvinner får 1,8. Til tross for at denne «statistikken» gjentatte ganger er tilbakevist, dukker den stadig opp igjen.

Andre ganger sprer begreper og teorie seg til en bredere krets. Eurabia-begrepet er for eksempel i flittig bruk for å beskrive negative følger av muslimsk innvandring – også blant folk som ikke tror på teorien. I 2010 publiserte Wall Street Journal for eksempel en artikkel med tittelen «Eurabia Is A Place In Sweden». Skribent Daniel Schwammental beskriver den voksende antisemittismen i Malmös forsteder som har en høy andel innvandrere fra arabiske land. Artikkelen er skarpt ordlagt og uttrykker stor bekymring om Europas fremtid, men ingenting tyder på at skribenten tror på en hemmelig «masterplan».

Nettets frontsoldater

Det kan være lett å avskrive nettekstremistene som ufarlige, til og med latterlige. Men det er mye som peker på at vi skal være forsiktige med det. Etter siste Stortingsvalg trakk enkelte utenlandske medier en direkte linje mellom Breivik og Fremskrittspartiets fremvekst i Norge. Mens denne sensasjonspregede koblingen ikke akkurat vitner om gravende journalistikk, er det nødvendig å se på forholdet mellom høyrepopulistiske partiers uttalelser og nedslagsfeltet på nettet.

vienna
Slaget ved Vienna i 1653. Bilde: Wikimedia Commons.

 

I anledning SV-fakultets 50 års-jubileum advarte statsviter Bernt Hagtvedt mot totalitære ideologier, som gir en altfor enkel forestilling av verden. Ideen om en krig mellom det gode og det onde vil alltid være tiltrekkende for fanatiske sinn. Vi må følge svært godt med på dem som føler seg kallet til å ta til våpnene.

 

Videre lesning

 • Øyvind Strømmen, Det mørke nettet. Cappelen Damm 2011.
 • Øystein Sørensen, Bernt Hagtvedt og Bjørn Arne Steine (red.). Høyreekstremisme: ideer og bevegelser i Europa. Dreyer 2012.
 • John Færseth, KonspiraNorge. Humanist forlag 2013.

5 Comments on “Radikale nettkrigere

 1. Fantastisk! Jeg er åpenbart aktuell som høyreekstremist, nettkriger, radikal og alt annet enda. I denne bransjen holder man lenge 🙂

  I forbindelse med at jeg åpenbart er på et nettsted med glupe, universitetsutdannede mennesker, tenke jeg at jeg ydmykt skulle spørre om en definisjon på en høyreekstremist.

  Holder det at man er kritisk til staten, altså «bekjenner» seg til anarkismen eller liberalismen? Eller må man også være kritisk til religion? Er det bestemte religioner man må være mot? Må man stemme Frp, eller kan man være enda mer ekstrem og stemme DLF? Hvis man er ekstrem allerede hos Frp, vil man ikke da være megaultraekstrem om man er liberalist?

  I tilfelle er jeg det. En megaultraekstrem fyr som liker individuell frihet og som prinsippielt er for fri innvandring.

  Hva er det å være høyreekstrem, egentlig? Og, hva har denne ekstremismen med høyresiden å gjøre?

  1. Hei Bjørn,

   Det er et omfattende spørsmål. Politisk ekstremisme handler jo om å befinne seg i ytterkanten av spekteret, det være seg på høyre- eller venstresiden. Det betyr selvfølgelig ikke at alle som er kritiske mot staten er ekstremister. Frp er heller ikke et høyreekstrem parti etter min mening, men de har nok tilhengere som kan kalles det. Poenget med artikkelen er å gi et overblikk over høyreekstreme og islamkritiske holdninger som man bl. a. finner på blogger. Om du er en ekstremist synes jeg blir litt på siden av poenget. Jeg siterer fra bloggen din i forbindelse med teorien om omfattende avtaler mellom europeiske og arabiske myndigheter, og synes sitatet er illustrerende for tankegangen som ofte finnes blant islamkritikere på nett. Jeg oppfatter spørsmålene du stiller som at du mener at svaret ligger i en hemmelig agenda blant myndighetene. Det er mulig jeg har misforstått. Nå har jeg uansett lenket til bloggen din, så folk kan lese hele artikkelen og trekke sine egne konklusjoner.

   Jeg vil ellers si at vi gjerne tar imot kommentarer på argumentnett.no og at jeg selvfølgelig vil lese all kommentar til denne artikkelen jeg har skrevet, men at jeg ikke kommer til å ha mye tid til å diskutere i kommentarfeltet. Dette er et studenttidsskrift, og det betyr i hvert fall for mitt vedkommende at jeg har mye annet å gjøre…

 2. Jeg konkluderer med at du kan skrive innlegg og henge ut navngitte folk som høyreekstreme, men at du ikke vet hva det å være høyreekstremist er.

  Jeg konkluderer med at du innrømmer at du kanskje har tatt feil, men at du ikke gidder å rette opp i feilen.

  Jeg konkluderer med at du føler at du kan komme med påstander om mennesker, og «ikke ha tid» til å forsvare innlegget etterpå.

  Virker veldig seriøst, dette…

  Også litt morsomt at du klynger deg til Øyvind Strømmen som sannhetsvitne. Strømmen var en totalt ukjent, arbeidsledig cola-drikker den 21/7-11. Et par dager etterpå var han en selvutnevnt ekspert i høyreekstremisme, og det var fordi han hadde lest på Gates of Vienna og NDL sine websider.

  Jeg har lest på flere ekstreme islamistsider. Blir jeg sett på som en ekspert på islamister av den grunn? Nei, det virker ikke sånn. Hvorfor funker det for Strømmen?

  Av andre eksperter på høyreekstremisme og terror, bør vel Lars Gule nevnes også. Terroristen som har blitt opphøyet til terrorekspert av venstresiden. Det er altså ikke noe ekstremistisk ved Gule, som har reist rundt med eksplosiver i sekken, eksplosiver som han skulle drepe jøder med.

  Terrorister på venstresiden er ikke ekstremister. Bloggere på høyresiden er det.

  Sterkt…

  Til slutt vil jeg anbefale deg å lese litt om Eurabia-opplegget. Glem konspirasjonsteoriene, de har nok egentlig aldri vært der, men er blåst opp til det ugjenkjennelige av «ekspertene». Dokumentasjon finnes i massevis. Når du ser hva slags avtaler som er inngått, tror jeg kanskje du vil bli litt overrasket.

  Gårsdagens politiske løsninger er dagens politiske problemer. Dagens politiske løsninger er morgendagens politiske problemer. Gårsdagens politiske problem var stengte oljekraner i arabiske land. Gårsdagens løsning på dette problemet er dagens problem. Ikke store konspirasjonene i dette, men det som må anses å være helt normalt i politikken.

  Med det må vi vel kanskje heller komme til en ny konklusjon, og det er at terror-Lars, ekspert-Strømmen og alle deres nikkere har blåst opp et ikke-eksisterende problem til uante dimensjoner, og at hele hypen med høyreekstremisme er betydelig overdrevet. Jo mer høyreekstremisme disse klarer å finne opp, jo mer penger tjener de og jo mer får de sett sine skjeggete ansikter på TV og i avisene.

 3. Carline… jeg sitter igjen med en følelse av at «Radikale Nettkrigere» er et forsøk på å radikalisere de som mener vi skal stå opp for vår vestlige kultur. Man synes søke diagnostisere de man ikke liker uten fnugg av innsikt i problemets kjerne.

  Samtidig ser jeg ikke den samme radikalisering av muslimer som frivillig bosetter seg/rømmer til vår vestlige kultur OG mener vesten skal tilpasse seg deres kultur.

  Vi har altså vestlige som kjemper for å bevare sin kultur i vesten og så har vi muslimer som vil bevare sin kultur på bekostning av vår vestlige kultur.

  Vestlige som vil bevare sin kultur fremstilles som radikale terrorister, mens åpenbart radikale muslimer fremstilles som berettigede/uten nevneverdig kritikk når de mener vesten skal forandre seg for å tilpasse seg deres islamske kultur.

  En kultur som ikke står opp for seg selv har ingen beretigelse. Det var vel disse Breivik kalte kulturmarxsister, de som selger sin kultur i et mer eller mindre naiv tro på at da blir det fred….

  På meg fremstår muslimsk radikales adferd som typisk projektiv identifikasjon. De projiserer sin egen aggresjon over på vesten og når noen i vesten reagerer på denne aggresjon så kalles de i vesten for aggressive, mens den som projiserte sin aggresjon fremstilles som et offer! En får inntrykk av at de muslimsk radikale og deres støttespilere først identifiserer seg med sin egen aggresjon etter at elementer i vesten har reagert på denne aggresjon! Her kan man virkelig negyne snakke diagnoser….

  Denne naive benektelsen av muslimsk aggresjon i en enda mer naiv tro på fred, mener jeg det ikke er noe grunnlag for å ha tiltro til. Historien har vist at det ikke finnes ett eneste eksempel der denne radikale islam kan leve i fred med noen andre kulturer eller seg selv for den saks skyld.

  I Egypt brennes kirker og drepes kristne i stigende tempo, uten at jeg noe sted kan se de samme «kulturmarxistene» stå på noen barikade for disse ofre!

  Det overveldende antall muslimer som lider eller dør, gjør det som følge av andre muslimers handlinger. Syria er typisk. Det er farlig naivt å tro at bare man lar muslimske kulturer få sine moskeer og egne soner og engen lover og engen domstoler og egne matutsalg og egne gravplasser osv….så blir der fred.

  En slik holdning minner så alt for mye om Chamberlines brev fra Hitler.

 4. «Moderne høyreekstremister treffes ikke på puben eller i demonstrasjonstog: Det nye møtelokalet er internett. Mens høyrepopulistiske partier får stadig større oppslutning i mange europeiske land, tyder mye på at de bare er toppen av isfjellet. På tvers av landegrenser vokser en underskog av nasjonalistiske, fremmedfiendtlige og sterkt islamkritiske røster, som bruker internett som talerør.»

  Ettersom antihvite rasister har en lei tendens til å banke opp og forfølge folk som ikke deler deres meninger er det vel ikke så rart at vi foretrekker å være anonyme?

  Jo flere som får merke problemene på kroppen selv, desto flere vil innse at den førte politikk er feil.
  Stortingsmelding 74, skrevet i 1979, definerer integrering som forskjellige grupper som lever side om side med hverandre(i et Babels Hus) med forskjellige kulturer og forskjellige språk.
  Samt at majoriteten(etniske nordmenn) skal føye seg etter mindretallet(innvandrerne).
  Assimilering er det fenomen de fleste forbinder med integrering, altså at innvandrerne tiltar seg det språk og den kultur som finnes der, men dette er altså en uønsket retning ifølge stortingsmelding 74.
  http://www.fyret.nu/2012/11/20/kronikk-gro-harlem-brundtland-la-grunnlaget-for-det-nye-flerkulturelle-samfunnet-allerede-i-1979/

Comments are closed.