Radikale nettkrigere

Språk- og litteraturforskere må inn i arbeidet mot radikalisering, skriver Anne Birgitta Nilsen, førsteamanuensis ved HiOA, på forskning.no. I siste utgave av Argument skrev redaktør og litteraturstudent Carline Tromp om ekstremister, hatespeech og konspirasjonsteorier på nett.

Nettkrigerne

[highlight] Av Carline Tromp[/highlight]

Høyreekstremister verden over samles kjemper for å beholde vår kultur i det de oppfatter som en global kulturkrise. De bruker nettet som talerør.

Nettstedet gatesofvienna.net publiserer bidrag fra sterkt islamkritiske skribenter, blant annet norske Peder Nøstvold Jensen (Fjordman). Foto: Screenshot 12/11/2013.
Nettstedet gatesofvienna.net publiserer bidrag fra sterkt islamkritiske skribenter, blant annet norske Peder Nøstvold Jensen (Fjordman). Foto: Screenshot 12/11/2013.

Moderne høyreekstremister treffes ikke på puben eller i demonstrasjonstog: Det nye møtelokalet er internett. Mens høyrepopulistiske partier får stadig større oppslutning i mange europeiske land, tyder mye på at de bare er toppen av isfjellet. På tvers av landegrenser vokser en underskog av nasjonalistiske, fremmedfiendtlige og sterkt islamkritiske røster, som bruker internett som talerør.

Det nye møtelokalet

Du trenger ikke lenger være medlem i en organisasjon eller delta i demonstrasjoner for å si din mening, skriver journalist Øyvind Strømmen i boka Det mørke nettet. Det holder å lage deg et alias og logge inn. I boka, som kom høsten 2011, kartlegger Strømmen hvordan norske og utenlandske ekstremister møter likesinnede og utveksler lesestoff og teorier på blogger, fora og Facebook-grupper. «Den tredje bølgen [av norsk høyreekstremisme] består av IT-alderens brunskjorter, som i harme klaprer løs på tastaturene», skriver han.

Man trenger ikke å grave dypt for å finne nettets mørke sider. [pullquote]Ideen om terroristen som en ensom ulv har blitt nyansert i internettalderen: alene bak en pc kan man være en del av et fellesskap.[/pullquote] I avisenes og bloggers kommentarfelt myldrer det av fremmedfiendtlige utsagn, ofte skjult bak et alias, men også skrevet under fullt navn. Noen steder finnes åpne oppfordringer til vold mot innvandrere eller politiske motstandere – Strømmen siterer flere av disse i sin bok. Ekstremismen på nett ble likevel ikke tatt særlig alvorlig før i 2011. Først da Anders Behring Breivik oppga ulike nettsteder og bloggere som «Fjordman» (Peder Nøstvold Jensen) som inspirasjonskilder, kom disse for fullt i søkelyset.

Clash of civilizations 

Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons

Hva er så ideene som florerer på disse nettstedene? Et fellestrekk er at islam oppfattes som en stor trussel mot vårt samfunn. De mest ekstreme islamhatere kaller seg gjerne counterjihadists, eller kontrajihadister. De mener at islam først og fremst er en politisk ideologi, en ulv i religiøse fåreklær. Ifølge terrorismeforskeren Toby Archer tar kontrajihadistene ofte utgangspunkt i legitim kritikk og bekymring, for eksempel rundt islam-inspirert terrorisme eller kvinners rettigheter i muslimske samfunn. Men så generaliser de, og blander inn omfattende politiske teorier. Bekymringen blir til et verdensbilde der alle muslimer er fiender.

Fjordmans opprinnelige blogg, som ble avsluttet i 2006, men som fortsatt finnes på nettet, er et godt eksempel på Archers teori. Bloggen inneholder en blanding av nyhetsartikler og analyser om temaer som islam, norsk politikk, innvandring og staten Israel. Fjordman siterer rystende mediesaker, for eksempel om voldtekter begått av innvandrere i Sverige, og trekker frem urovekkende tall og fakta. Han snakker mye om jihad og voldelig islam. I andre innlegg spekulerer han i politikernes agenda, og refser «sosialistene» for å underkjenne problemer rundt innvandring. Gjennom bloggen argumenterer han seg frem til en konklusjon: Den vestlige verden befinner seg i en krisetilstand.

 Moderne krigføring

Fjordman mener at krisen trenger å bli løst, og det litt brennkvikt. Han inviterer til en rekke «online workshops» på sin blogg, der han oppfordrer sine lesere til å diskutere spørsmål som «What to do about the Islamic Threat?» og «Whose 21st Century? The Retreat of the Western Order». Han refererer til Samuel Huntingtons idé om en clash of civilizations, og spør seg om noen land vil komme til å slå seg sammen i krigen mot islam.

jihad
Flere bilder med denne tematikken spres på nettet.

Krigsterminologien er gjengs blant nettekstremister. Kontrajihadistene tar sitt navn fra jihad, det arabiske ordet for hellig krig som ofte brukes av radikale islamister til å legitimere terror. Deres utgangspunkt: Islam og Vesten er i krig, og de er frontsoldater. [pullquote align=»right»]Man trenger ikke å grave dypt for å finne nettets mørke sider.[/pullquote]Den samme Fjordman er noen år senere fast skribent på det svært islamkritiske nettstedet Gates of Vienna. Nettstedet tar sitt navn fra slaget mellom habsburgske og ottomanske tropper ved Wien i 1683. Deres motto lyder: «We are in a new phase of a very old war».

Denne gamle krigen føres i 2013 på nye måter. Mange hatbloggere mener at muslimer målrettet bruker innvandring til å islamisere Europa. Ronny Alte, tidligere leder for den anti-islamske organisasjonen NDL (Norwegian Defence League), skriver for eksempel på sin hjemmeside at «[…] det som startet som en forvisning av det islamistene beskriver som «dårlige muslimer» til de vantroe landene i Europa for ca 30 år siden, har i dag blitt et verktøy for Det Muslimske Brorskapet og terrororganisasjoner som al-Qaida, Ansar al-islam og en rekke andre islamistiske terrorgrupper».

 Myten om Eurabia

Hvis en enkel blogger kan se at Europa er i ferd med å gå under og at muslimene ønsker verdensherredømme, hvorfor gjør ikke vestlige politikere noe for å stoppe dette? Her er meningene delt. Mange på den ytterste høyresiden mener at det er venstrevridde politikere, media og deres naive og «politisk korrekte» holdninger som har skylda.[pullquote]Kontrajihadistene tar ofte utgangspunkt i legitim kritikk og bekymring, for eksempel rundt islam-inspirert terrorisme eller kvinners rettigheter i muslimske samfunn.[/pullquote]Blant de mer ekstreme kontrajihadistene tar konspirasjonstenkningen her for fullt overhånd. De mener at europeiske politikere i praksis har solgt sin kultur til islam, i et storslagent renkespill de kaller «Eurabia».

Begrepet Eurabia ble lansert av den egyptiskfødte forfatteren Bat Ye’or, og har inspirert blant annet Fjordman. Eurabia-teorien (se faktaboks) er komplisert, men går ut på at den muslimske innvandringen i Europa er del av en omfattende geopolitisk plan. Europeiske og arabiske statsledere har gjort en avtale om å «slå sammen» Europa og den arabiske verden, som da vil forme en muslimsk akse mot Israel og USA.

[accordion] [acc title=»Fakta: Eurabia»]
  • Eurabia er navnet på en teori som går ut på at europeiske og arabiske myndighetene har laget omfattende planer for islamisering av Europa
  • Teorien i sin mest kjente form ble lansert av Bat Ye’or (pseudonym av Giselle Littmann) i Eurabia: The Euro-Arab Axis (2005)
  • Forfatteren Oriana Fallaci (2004) har påstått at EEC (forgjengeren til EU) har «solgt» Europa til å bli en islamsk koloni
  • Eurabia var opprinnelig tittelen på et tidsskrift utgitt av Den europeiske komiteen for koordinering av vennskapsforeninger med den arabiske verden
  • I Norge er Anders Behring Breivik og Peder Nøstvold Jensen («Fjordman») kjente tilhengere av teorien.
[/acc] [/accordion]
Eurabia_map
Eurabia: en konspirasjon for å islamisere Europa? Bilde: Wikimedia Commons

Sett i dette perspektivet slåss krigsbloggerne ikke bare mot islam, men også mot staten, EU og andre autoriteter som fører befolkningen bak lyset. «Hvorfor har innvandringen blitt så voldsom etter midten av 70-tallet? Hvorfor er det så viktig med morsmålsundervisning? Hvorfor propaganderer staten for muslimer i reklamefilmer og kampanjer?» skriver blogger Bjørn Bråthen på det selvutnevnt «politisk ukorrekte» nettmagasinet Siste Skanse. Den underliggende tanken er klar: Det er noe de ikke forteller oss.

Krig i en boble

Nettsoldatenes viktigste våpen er informasjon. Bloggere og kommentarfeltskribenter forsøker å drive «folkeopplysning» ved å spre statistikker, artikler og videoer. En del av grunnen til dette ligger i nettets natur, der det er lett å sitere, dele og spre saker raskt, uten nødvendigvis å bedrive kildekritikk. Myter og vandrehistorier på nett er utbredte, som denne oversikten fra Gunnar Tjomlid for eksempel viser, og begrenser seg ikke til antijihadisme.

Påfallende ofte ser informasjon ut til å gå en sirkelgang innenfor bestemte miljøer. Både på norske, nederlandske og amerikanske islamkritiske nettsteder ble det for noen år tilbake snakket mye om en «statistikk» som viser at muslimske kvinner i Frankrike i gjennomsnitt får 8,1 barn, mens tallet for etnisk franske kvinner får 1,8. Til tross for at denne «statistikken» gjentatte ganger er tilbakevist, dukker den stadig opp igjen.

Andre ganger sprer begreper og teorie seg til en bredere krets. Eurabia-begrepet er for eksempel i flittig bruk for å beskrive negative følger av muslimsk innvandring – også blant folk som ikke tror på teorien. I 2010 publiserte Wall Street Journal for eksempel en artikkel med tittelen «Eurabia Is A Place In Sweden». Skribent Daniel Schwammental beskriver den voksende antisemittismen i Malmös forsteder som har en høy andel innvandrere fra arabiske land. Artikkelen er skarpt ordlagt og uttrykker stor bekymring om Europas fremtid, men ingenting tyder på at skribenten tror på en hemmelig «masterplan».

Nettets frontsoldater

Det kan være lett å avskrive nettekstremistene som ufarlige, til og med latterlige. Men det er mye som peker på at vi skal være forsiktige med det. Etter siste Stortingsvalg trakk enkelte utenlandske medier en direkte linje mellom Breivik og Fremskrittspartiets fremvekst i Norge. Mens denne sensasjonspregede koblingen ikke akkurat vitner om gravende journalistikk, er det nødvendig å se på forholdet mellom høyrepopulistiske partiers uttalelser og nedslagsfeltet på nettet.

vienna
Slaget ved Vienna i 1653. Bilde: Wikimedia Commons.

 

I anledning SV-fakultets 50 års-jubileum advarte statsviter Bernt Hagtvedt mot totalitære ideologier, som gir en altfor enkel forestilling av verden. Ideen om en krig mellom det gode og det onde vil alltid være tiltrekkende for fanatiske sinn. Vi må følge svært godt med på dem som føler seg kallet til å ta til våpnene.

 

Videre lesning

  • Øyvind Strømmen, Det mørke nettet. Cappelen Damm 2011.
  • Øystein Sørensen, Bernt Hagtvedt og Bjørn Arne Steine (red.). Høyreekstremisme: ideer og bevegelser i Europa. Dreyer 2012.
  • John Færseth, KonspiraNorge. Humanist forlag 2013.