Argument i media - Naturvitenskap

Aftenposten Viten besøker evolusjonens skraphaug (og republiserer Argument-sak)

Screenshot 2014-09-01 22.58.33

Argument-høsten har begynt storslagent: Landets ledende medier viser stor interesse for Argument-stoff. Denne uka har Aftenposten Viten publisert en omarbeidet utgave av en sak som dukket opp i Argument så langt tilbake som i 2012.

Den gang presenterte skribenten seg med at han «skal bli realfagslektor, og for å hedre evolusjonen ønsker han å bruke så lite energi på det som mulig.» Hvor lite energi Ola Tobias Hafslund til slutt brukte på lektorstudiet, vites ikke sikkert. I alle fall presenteres han i dag på Aftenposten Viten som «fullblods realfagslektor med en forkjærlighet for mikroalger, statistikk og nye opplevelser.» Den totale energibruken har altså gitt full uttelling, både i skole- og journalistsammenheng.

God populærvitenskap går ikke ut på dato. At Argument-skriving kan gi ringvirkninger langt utover studenttidsskriftets spalter, har de siste par ukene også vist til fulle. Her kan du lese Hafslunds tekst «Rester på evolusjonens skraphaug» på Aftenposten Viten. Og ønsker du å nærlese de to versjonene side om side, finner du originalversjonen av teksten – «Vestigialitet: evolusjonens skraphaug» – på side 42 i Argument #4-2012. God lesning!

Screenshot 2014-09-01 23.25.13