Artikler - Ernæring

Argument + formidling = sant

I 2013 startet Argument-miljøet opp Universitetet i Oslos første rene forskningsformidlingsemne, MN-KOM, ved institutt for Biovitenskap. For å sitere vår eksredaktør Andrea O. Rognan (Nytt Norsk Tidsskrift, 02/2017-174): «Det må jo være litt flaut for universitetsledelsen at en gjeng hipstere i et studenttidsskrift har hatt større innvirkning på formidlingsevnen til UiOs studenter enn Ottersen og toppledelsen».

Våren 2017 trer Institutt for medisinske basalfag inn i den eksklusive gruppen av «noen som gjør noe konkret for UiO-studentenes formidlingsevne». Arguments redaktør og naturvitenskapsredaktør ble invitert til å bidra til utformingen av og undervisningen i kurset ERN4210 – Masteremne i ernæringsbiologi, hvor formidling inngår som en egen bolk mot slutten av semesteret – for første gang! Dette kurset skal også gå til høsten, men blir et nytt elektivt emne – ERN3400 – Ernæring og media i vårsemesteret 2018 for masterstudenter i klinisk ernæring.

Vi kaller gjerne samarbeidet for en suksess – men langt viktigere enn hva vi sier, er hva studentene har fått ut av det. Mange har skrevet en kronikk eller populærvitenskapelige tekst for første gang, og vi er jevnt over svært fornøyde med resultatet. Vi ser også frem til å videreføre samarbeidet til høsten. Noen av tekstene det første kullet har skrevet finner du i papirutgaven til #3 SYKDOM, og resten finner du her på våre nettsider. God lesning!

2014-00-argument-byline-logo-small

Svein O. Kolset, Professor, Avdeling for ernæringsvitenskap

Ingvild Aabye, Naturvitenskapsredaktør, Argument

Joakim P. Berg, Redaktør, Argument