Tema

Symmetri hysteri

Tekst: Eirin Amalie Bruholt | Illustrasjon: «The facial masks»/Marquardt beauty analysis inc.

Vingene på en sommerfugl, blomsten på en orkidé, snøfnugg. Den perfekte eyelineren som blir lik på begge sider, eller brynene som er «on fleek». Et lønneblad, øyenstikkere og vakre persiske gulvtepper. Dette er bare noen av mange ting som mennesker finner vakkert. Symmetri er overalt i naturen, også hos oss selv – og vi elsker det.

Symmetrisk utseende
På utsiden er vi mennesker symmetriske. Vi har to øyne, to ører, to armer og to ben som er plassert på hver sin side av kroppen. Det vi har bare én av, som munn og nese, er midtstilt. Ser vi derimot på innsiden av oss, så er historien noe helt annet. Vi har hjertet vårt som tilter mot venstre siden, mens leveren er plassert på høyre siden. Og det er bare starten hvor usymmetriske plasseringer mange av organene våre har. Hvorfor er vi symmetriske på utsiden, men ikke nødvendigvis på innsiden?

Asymmetri på innsiden er en historie for seg selv. I denne omgangen er det symmetriske ved utsiden som derimot er interes- sant. Mange biologer, kanskje mer spesifikt evolusjonsbiologer, har lenge vært interesserte i spørsmålet om symmetri hos mennesker. De mener nemlig at symmetri er en gjenspeiling av kvaliteten av genene våre. Er du veldig symmetrisk så betyr det at du har god kvalitet på genene dine.

Partnervalg
I dyreriket er det observert at enkelte dyr velger partnere delvis basert på symmetri. Dette er observert hos blant annet låvesvaler (Hirundo rustica). Dyrene som ønsker å videreføre de beste genene sine til de neste generasjonene vil velge partnere som har helsa si i toppstand. Disse svalene velger symmetriske partnere, og biolo- gene mener derfor at lovesvalen tolker et symmetrisk ytre som et tegn på god helse og gode gener hos individet.

Det kan til og med se ut til at både symmetri og genvari-
asjon kan luktes. En studie fra 2006 viste at kvinner syntes at symmetriske menn luktet bedre. Evolusjonen ser ut til å fremelske det symmetriske. Det kan være fordi asymmetri ofte er assosiert med sykdommer som gir mennesker mange problemer. En tidligere studie fra 2002 har dokumenterte at kvinner foretrekker lukten av menn som genetisk sett er mer ulike dem selv. Og det er som regel slik det er best for oss å velge partnere som har forskjellige gener enn oss selv. Dette er fordi det vil gi en større variasjon av gener til våre avkom.

Biologiens kvalitetsstempel
Det er ikke bare luktesansen som forteller oss at symmetri er attrak- tivt. Øynene våre er ofte hovedkilden til å oppfatte det. Symmetri
er ofte sett på som tegn på skjønnhet og helse. Men hva er egentlig bakgrunnen for at vi oppfatter det som noe pent? En svensk og en britisk forsker mener at symmetri har vært favorisert gjennom evolusjon. Dette begrunner de med at symmetriske objekter er enklere å gjenkjenne fra forskjellige synsvinkler enn det asym- metriske er. At vi er usymmetriske på innsiden har med andre ord veldig lite å si, fordi det er umulig å se det.

Mennesker og dyr styres ofte av enkle drifter og instinkter. Det er da kanskje ikke så rart at evolusjon har gjort det lett for oss når det kommer til å velge partnere. Det enkleste er tross alt ofte det beste. Symmetri elskes fordi det fungerer som pekepinn for hva som er «best»: symmetrien indikerer hva som er en god partner, og føre gode gener videre.

 

Forslag til videre lesning:

Symmetry, Beauty and Evolution – Magnus Enquist og Anthony Arak.

The Accidental Universe: The World You Thought You Knew – Alan Lightman

 

2014-00-argument-byline-logo-small

Eirin Amalie Bruholt er redaktør for naturvitenskap i argument, og har bakgrunn innen naturvitenskap i feltene biologi og botanikk.