Krise

Noen ord om orda våre

tekst: Are Tjihkkom

Hvis noe er helt krise, så er det ille. Noe dramatisk har skjedd. Kriser kan komme i mange former: Helsekrise, humanitær krise, politisk krise, midtlivskrise. Felles for alle disse er at det skjer ei brå forandring til en vanskelig, ustabil tilstand. De har også opphavet sitt i gresk κρίσις, krisis, til felles. Ellers fins det norske ordet nød eller naud, som vi har arva fra norrønt nauð, for slike tilstander. Dette blei også lånt inn i samisk som nieda. Hvis du i nøden skulle trenge noen kloke ord, så er det godt å vite at «nød lærer naken kvinne å spinne», slik at man blir oppfinnsom og «med nød og neppe» klarer seg ut av den.

[Lulesamisk] Jus le hiehte, de le bahá. Juoga nievrre le dahpaduvvam. Hiede li moatte lágátja: Varresvuoda hiehte, ulmutjij hiehte, politijka hiehte, iellemguovddela hiehte. Divna hiede li ham rievddalime nievres, iehpestuoves vidjurin. Sáme báhko le hiehte, valla oahpes le aj krijssa grehkagielas κρίσις, krisis. Ja de soajttá vil aj nieda årrot, mij le dárogielas nød ja dålusj dáros nauð. Jus dal hieden dárbahittja vijsesvuodav, de le buorre mujttet “hiehte åhpat rihtso nissunav gådåtjit”, vaj huomaha, gåktu dahkat, ja “hieden jurra de diede” rijba.

 

Are Tjihkkom studerer lingvistikk ved Universitetet i Oslo