ArtiklerTema

«Valg» – et skoleeksempel på et ord med slektstreet i orden. Ikke bare er ordet tydelig indoeuropeisk (dvs. et nedarvet ord i norsk, beslektet med ord vi finner i andre, indoeuropeiske språk, og ikke et låneord); det har også mange interessante grammatiske særegenheter og slektninger innad i norsk.

Tema

Tekst: Joakim P. Berg Ordet «spill» er det, i nærmest påfallende likhet med andre ord med liknende betydning, vanskelig å finne en god etymologi til. Vi vet at ordet må ha eksistert ganske tidlig i de germanske språkene, for vi finner det igjen i gammelengelsk spilian , gammelhøytysk spilon og norrønt spila, og germanerne må dermed […]