Kritikk

Nada er en stum og hørselshemmet kvinne i slutten av tyveårene. På dagtid jobber hun som filmklipper, men når mørket trer frem oppsøker hun menn som hun kaldsindig forgriper seg på. I Black Medusa (2020) blir de tradisjonelle kjønnsrollene satt opp mot hverandre og maktbalansen skifter.

Kritikk

Beirut, La vie en rose ligner ikke det Libanon vi ser i media – et land i økonomisk forfall og politisk krise. Likevel gir dokumentaren et innblikk i hva som hindrer landet i å bevege seg ut av disse krisene: politisk og økonomisk makt er konsentrert hos et knippe familiedynastier.

Identitet

«Queer theory» kom som en kritikk til det tradisjonelle synet på de heteronormative samfunnsstrukturene. Likevel opplever mange homofile at heteronormative kjønnsroller påvirker homofile parforhold. Hvor stammer dette fra?