Kritikk

Ved å se på den samfunnsmessige utviklingen i vesten, slik den fortoner seg i økonomiske, geografiske og teknologiske endringer, viser Hertz at ensomhet ikke bare er en individuell erfaring, men en villet politikk som begynte lenge før pandemien satte inn nådestøtet for nærheten vi har til hverandre.

Kritikk

Nada er en stum og hørselshemmet kvinne i slutten av tyveårene. På dagtid jobber hun som filmklipper, men når mørket trer frem oppsøker hun menn som hun kaldsindig forgriper seg på. I Black Medusa (2020) blir de tradisjonelle kjønnsrollene satt opp mot hverandre og maktbalansen skifter.

Kritikk

Beirut, La vie en rose ligner ikke det Libanon vi ser i media – et land i økonomisk forfall og politisk krise. Likevel gir dokumentaren et innblikk i hva som hindrer landet i å bevege seg ut av disse krisene: politisk og økonomisk makt er konsentrert hos et knippe familiedynastier.

Kritikk

Slik en radiolog diagnostiserer sykdom med røntgenbilder fra innsiden av menneskekroppen, bruker regissør Firouzeh Khosrovani bilder fra innsiden av sitt eget barndomshjem til å beskrive opptakten, utførelsen og etterdønningene av den iranske revolusjonen, i dokumentaren Radiograph of a Family.