Artikler

argument søkjer ny kulturredaktør


argument kjem ut fem gongar i året og er basert på friviljug arbeid. Som kulturredaktør har du andsvar for kulturdelen av tidsskriftet. Du leier ein kulturredaksjon, skaffar tekstar frå eksterne skribentar og skriv eigne tekstar.

Me er på utkikk etter ein person som

  •         Er engasjert og sosial

  •         Har røynsle med skriving og er spesielt interessert i kultur

  •         Er i stand til å leie ein redaksjon

  •         Tar initiativ, handterer tidspress og har sjølvdisiplin

Som kulturredaktør får du

  •           Leiarrøynsler

  •           Trening i å redigere og skrive tekst

  •           Fleksibel arbeidstid som ein fint kan bli kombinert med studiar

  •           Vere med i eit flott tidsskriftmiljø

Har du spørsmål må du gjerne kontakte kulturredaktør Trine Østereng på 48025365, trineos@student.sv.uio.no . 

Send søknaden til argument-redaksjon@studorg.uio.no innan 20. september. Stillinga er honorert.