Makt

Noen ord om orda våre

Tekst: Are Tjihkkom

Makt er et vidt omgrep som forekommer i flere former. Fysisk makt, kanskje heller kalt styrke eller kraft, men også politisk makt, som gjerne kalles innflytelse. I alle tilfeller er det en evne til å kunne påvirke omgivelsene for å oppnå et mål. Makt utøves altså på andre mennesker eller ting, som fysisk makt kan flytte en steinblokk, mens politisk og sosial makt kan flytte mennesker. I tillegg er noen guddommelige vesener spesielle i kraft av å være allmektige, altså innehar de all slags makt, til og med skapermakt. Ordet makt stammer fra germansk *mahtiz, som også gir opphav til finsk mahti, som tyder politisk eller sosial makt.

Ellers i slektspråka til finsk finnes det også et skille mellom fysisk og politisk makt. På samisk er styrke gievrrudahka, ei avledning ut fra adjektivet gievrra, sterk. Politisk makt er fábmo, noen som er fábmogis har innflytelse til å få gjort veldig mye. Fra fábmo kommer også ordet fámoduhttet, å gjøre kraftløs, uten påvirkningsmakt. Dessuten fins ordet viekses for kraft, men dette klinger noenlunde gammeldags, og er nok for de fleste kjent i sammensetninga gájkviekses, det vil si allmektig, hvor vi igjen kommer tilbake til den guddommelige skapermakta.

 

Are Tjihkkom: student i Lingvistikk ved Universitetet i Oslo.
 
#etymologi #ordtak #språk