2023ArtiklerRusslandTema

Tekst: Aurora Møllersen llustratør: Helene Winge Einbu Folk til folk, eller folk mot folk? For den norske befolkningen i nord, og da særlig øst i Finnmark, speiler dette spørsmålet et urovekkende valg som må bli tatt. I et område som historisk sett har hatt nære økonomiske og kulturelle bånd til Russland, har man nå blitt […]