ArtiklerBaksidekronikken

På Twitter ble en engelsk professor trakassert for å komme med en faglig uttalelse, blant annet fra en annen professor under fullt navn. Her i Norge ble ordføreren i Os truet på livet, og 14. august kunne vi lese i NRK at det samme gjelder ansatte i Barnevernstjenesten. 

Breakdancer tar en headspin foran publikum i Wien.
KommentarTema

Etter ironigenerasjonens, rovkapitalismens og klimakrisens herjinger, sitter en ung generasjon igjen og må gjenoppfinne frihetsbegrepet.   Kronikk av Ragnhild Freng Dale, redaksjonsmedlem i det nystartede tidsskriftet Røyst   Frihet. Det store, kjipe ordet som er på alles lepper dette grunnlovsjubileet. Enten det er den unge generasjonen som er så hverdagsfrie at vi ikke gidder å […]

Ung kvinne står på et jenteværelse og holder hånden foran ansiktet. På ansiktet er det tegnet et surt fjes.
SamfunnTema

Dagens unge har antakeligvis mer frihet enn noen tidligere generasjoner. Er dette et ubetinget gode, eller kan friheten også være en byrde?     Kronikk av Ingrid Tande Ditlefsen   Unge som vokser opp i Norge i dag, står frie til å velge det meste selv. Blant annet takket være velferdsstaten og vellykket likestillingskamp, er […]

Barn poserer ved en utstoppet isbjørn i Tromsø.
KommentarTema

Den liberale fortellingen om frihet svikter i møte med økokrisen. Filosofen Hans Jonas kan hjelpe oss til å tenke på måter som utfordrer forestillingen om isolert, individuell frihet.     Kronikk av Sigurd Hverven   Måten vi i vestlige land utfolder vår frihet på, kan ødelegge eller forringe betingelsene for liv. Hva må til for […]

Den indiske forfatteren Salman Rushdie på talerstolen i New York.
Tema

Journalist Kosar Fattahi har levd tjueto år i eksil. Grunnen? Han har skrevet regimekritiske tekster der han argumenterer for sekularisme, demokrati og menneskerettigheter.   Av Eivor Mæland   – I hjemlandet mitt kjemper vi for ytringsfrihet, forteller Kosar Fattahi. – Vi har et system som nekter oss å lære vårt eget språk, og der de […]

Ein barrikade sperrar gata under opprøret i Kiev.
Tema

I Kiev i januarkulda såg eg standhaftige opprørarar med eit håp om å kunne endre landet.   Av Borgar Aamaas Foto: Borgar Aamaas og Åsmund Aamaas   To brør og eg besøkte Kiev den helga i januar opprøret tok av. Fredag den 16. landa vi. I sentrum vart vi møtt av barrikadar i alle sidegater, […]

Kollasj: Peter den store og Vladimir Putin.
Ekslusivt for nettKommentarSamfunn

Har demokratiet en sjanse hos vår nabo i øst – verdens største land i utstrekning, med en usedvanlig blodig historie, over hundre språk og en forståelig lengten etter stabilitet?   Mens verdens øyne var rettet mot Ukraina, der hans allierte forsvarte seg mot et folkelig opprør fra vest, utnyttet Vladimir Putin muligheten til å stramme inn i […]