Tema

Argument har spurt meg om å skrive en personlig tekst om mitt forhold til drag. Jeg har drevet med drag i fem år ved siden masteren i Dans på Kunsthøgskolen, blant andre sammen med drag gruppen Princessilicious. Jeg har valgt å intervjue meg selv, autointervju, en usensurert intervjuform som passer meg utmerket.

Kultur

Hvem er «Den du veit»? I tillegg til å være en av Norges mest ikoniske låter er det kanskje et varsku for alle oss som bevisst eller ubevisst ikke klarer å gi slipp.

Kultur

Trappekunstverket ved Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) har skapt reaksjoner og satt i gang debatt i media og internt i skolen. Kunstverket hevder at skolen driver med nepotisme, rasisme og fremmer en kultur der velbehag settes over åpenhet for kritikk. Universitas intervjuet studenter ved skolen som hevder at verket sier «det alle har tenkt på» mens andre studenter ikke kjenner seg igjen i kunstverkets budskap. Hvorfor har studentene så sprikende opplevelser av skolen?