2022 - Diktstafett - Makt

SKATT ER GALT

Dikt: Tormod Langvik-Hansen

 

Gi Cæsar det som Cæsars er

Så lenge Cæsar styrer her

Med pisken hevet høyt

Klar for å gi støyt

 

 

Ofre ikke liv og lem

Føy deg i ditt eget hjem

Gi fra deg penger under tvang

La mynten falle. “Klirre, klang”

 

 

Pling i bollen får så være

Her i statens sterke sfære

Enn så lenge krum din nakke

Kanskje kan fornuften skakke

 

 

Troen på at felles beste

Skapes ved å fåtall kveste

Troen på at alles lengsel 

Stagges ved å kast’ i fengsel

 

 

De som liker eiendomsretten

De som avskyr tollervetten

De som helst vil selv bestemme

De som staten kaller “slemme”

 

 

Helsehjelp og trygd er bra

Men ikke grunnlag for å ta

Penger fra hver arbeidstaker

Det koster mere enn det smaker

 

 

Et system bygd opp på vold

Er igrunnen stemt i moll

Hvert et “gode” har en rot

I stedet fylt av ild og sot

 

 

Hvem har sagt vi ikke klarer

Unngå bli til volds barbarer

Uten statens sterke hånd

Uten lovens stramme bånd

 

 

La bitterhet og makthug fare

Samfunn kan vi sammen klare

Ved å prate sant og saklig

Kan vi leve bra og makelig

 

 

Vil vi kanskje ikke heller

Bruke penger der det teller?

Få et større eierskap

Til vår nestes ubehag?

 

 

Kan vi ikke brør’ og søstre

Dele det vi sår og høste’

For å mette hver en munn

Ikke ta hverandres pund

 

 

Jevnt fordelt er ingenting

Skjønnhet, styrke, IQ, ting

Prisgitt er vi livets lodd

Ikke la det bli en brodd

 

 

Gjør hva du nå selv har lyst til

Ikke blås på sjalusis ild

Spør om hjelp til det du trenger

Ikke stjel din nestes penger!

 

 

De som har men ikke deler

Er en gjeng med råtne sjeler

Men er du no bedre selv

Om du tar fra deres hvelv?

 

 

Bruk din evne til å tale

For å ta oss ut av dvale

Ut fra statens dvaske hule

Opp i lyset ut av skjulet

 

#dikt #makt #skatt